DIFFERENT Interactive

Systmy pro sprvu obsahu

Moderní web je pedevším komunikanáím nástrojem, který ma za úkol sniovat náklady, zvyšovat prodej, zastoupit nonstop zákaznickou podporu.

V souasné dob bychom si nedovedli takovýto úkol pedstavit bez kvalitnáích Content Management Systém, které majiteli www stránek umoní kompletní správu nad obsahem.

 

DIFFERENT INTERACTIVE vyvíjí vlastní systémy pro správu obsahu. Tyto systémy jsou souástí naší nabídky a jsme schopni je implementovat v asov velice zajímavé dob.

© 2006 - DIFFERENT INTERACTIVE