DIFFERENT Interactive

Grafick design

V souasné dob úzce spolupracujeme se skupinou cca 6 grafických pracoviš, která jsou strategicky rozmístna po celé R.

V rámci slueb jsme schopni zajistit Full Servis, do kterého spadá nejenom grafické zpracování propaganích materiál ale také vytvoení fotografických podklad, design manuál, ...

 

Preciznost, nápaditost a originální zpracování je pro nás v rámci poteb daného ešení jednou hlavních priorit.

© 2006 - DIFFERENT INTERACTIVE