DIFFERENT Interactive

Programovan aplikace

Vývoj serverových on-line redakních, CMS, B2B a B2C systém. Implementace speciálních a na míru šitých aplikací. Extranetová a intranetová ešení jdou snámi ruku v ruce. Díky kvalitním a pevn posazeným vztahm, zaloených na vzájemné zodpovdnosti jsme schopni zajistit plnohodnotný servis pi vývoji aplikací pod platformami Windows a Linux. Souástí naší nabídky takté tvoí monost vývoje na platform nezávislých aplikací.

© 2006 - DIFFERENT INTERACTIVE