Different Interactive | CMS je dobr een ...

CMS je dobr een ...

Kolikrát u jste na stránkách webových studií a spoleností poskytujících reklamní sluby etli sugestivní výklady o tom, e internet pln nahradil zdroje jako je telefonní seznam a stává se nejdleitjší informaní databází? Kolikrát u vám bylo vyhroováno, e kdy nebudete mít kvalitní WWW prezentaci, zkrachujete?

Nebudeme Vám samosebou namlouvat opak. Je nám ovšem jasné, e ne pro kadého je tento posun radostný a e existuje mnoho lidí, kteí se v ivot poítai spíše vyhýbají. Programování je pro n španlská vesnice a záplava anglických termín a zkratek jim nic neíká. Zní to paradoxn, ale ešením pro takovou situaci spoívá práv v zapojení jedné zkratky – CMS – do hry!

 
Jak zajistit, aby mé stránky byly co nejsnadnji ovladatelné?

Obdait je tzv. CMS systémem! 
„CMS, to je Cesta Mezi Stromy v systémovém provedení?“

Nemáme dvod mást vás prázdnými hesly. Jestli jste v minulých týdnech strávili spoustu asu shahou o zmnu WWW stránek bez CMS systému, beztak byste na to u ani nemli náladu. Koho by neunavovaly zdlouhavé telefonáty a tká domluva s jejich autorem, následné dolaování, opravy, vracení návrh…a výsledek, který se dostavil a po velké investici asu i nerv.

CMS systém znamená vzdát se takových starostí. Jedná se o program, který vám umoňuje tvoit a upravovat obsah vašich stránek stejn snadno, jako dnes píšete dopisy v MS WORD.

 Poškrábejte se na levém uchu tentokrát levou rukou

Tvorba WWW stránek není jako starovká indická filosofie – pístupná jen malému mnoství vybraných šastlivc. S jedoduchým a empaticky ovladatelným programem na správu obsahu stránek si se svou internetovou prezentací me pohrát kadý – a mít tak naprostou kontrolu nad jejich obsahem za souasného ušetení asu i penz…CMS systém znamená, e Vaši pracovníci nemusí umt programovat, aby sami zvládli práci programátor.

Pro vytvoení nabídky nás kontaktujte

© 2006 - DIFFERENT INTERACTIVE